تازه های کتابخانه

دوستی شبیه الاکلنگ است

 • نویسنده: نویسنده شونا آینز؛تصویرگر آیریس آگوچ, مترجم احمد تصویری
 • ناشر: مهرسا
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: آگوچ, مترجم: تصویری
 • موضوع: ; دوستی

گیر افتادم!

 • نویسنده: نویسنده جولیا کوک؛تصویرگر سینتیا براندینگ, مترجم مریم رضازاده, طراحی گرافیک آتلیه گرافیک نردبان
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: براندیج, مترجم: رضازاده
 • موضوع: ; آداب معاشرت -- داستان

زندگی شبیه باد است

 • نویسنده: نویسنده شونا آینز؛تصویرگر ایریس آگوچ, ؛مترجم احمد تصویری
 • ناشر: مهرسا
 • سال نشر: 1400
 • مترجم: تصویر‌گر: آگوچ, مترجم: تصویری
 • موضوع: ; اندوه در کودکان

ماجرای موشی و دمش

 • نویسنده: نویسنده عذرا جوزدانی؛تصویرگر سارا نارستان
 • ناشر: انتشارات فرای علم، کتاب های بلوط
 • سال نشر: 1400
 • مترجم: تصویر‌گر: نارستان
 • موضوع: ; افسانه های عامه

ببر کوچولو جمع و جور میکند

 • نویسنده: مایکل دال؛تصویرگری اریول ویدال, ترجمه ی احمد تصویری
 • ناشر: کتاب پارک
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: ویدال, مترجم: تصویری
 • موضوع: ; Animals -- Fiction

فیل کوچولو گوش می کند

 • نویسنده: نوشته مایکل دال؛تصویرگری اریول ویدال, ترجمه ی احمد تصویری
 • ناشر: کتاب پارک
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: تصویری, تصویر‌گر: ویدال
 • موضوع: ; صداها

گاو کوچولو خوراکی می خورد

 • نویسنده: نوشته مایکل دال؛تصویرگری اریول ویدال, ترجمه احمد تصویری
 • ناشر: کتاب پارک
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: ویدال, مترجم: تصویری
 • موضوع: ; Animal behavior

رودخانه پاک نیست

 • نویسنده: نویسنده مهدی میرکیایی؛تصویرگر لادن هندی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتابهای پروانه
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: هندی
 • موضوع: ; Iran- Iraq war,1980-1988 -- Fiction

میمون کوچولو آرام می گیرد

 • نویسنده: مایکل دال؛تصویرگری اریول ویدال, ترجمه ی احمد تصویری
 • ناشر: کتاب پارک
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: ویدال, مترجم: تصویری
 • موضوع: ; آرامش ذهنی

شیر کوچولو وسایلش را می دهد

 • نویسنده: مایکل دال؛تصویرگری اریول ویدال, ترجمه ی احمد تصویری
 • ناشر: کتاب پارک
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: ویدال, مترجم: تصویری
 • موضوع: ; شیرها -- داستان