فهرست ها

جشن کودک و مادر

قصه گویی و شعر خوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جشن کودک با همکاری کتابخانه فرید رامسر و کتابخانه احمد نژاد رامسر برگزار گردید و کودکان به شعر خوانی و قصه گویی و بازی پرداختند.

 

 

اخبار و اطلاعیه