فهرست ها

کارگاه والدین توانگر

رفتار با کودک

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کارگاه والدین توانگر برای پدرها و مادران بصورت لایو در صفحه اینستای کتابخانه فرید رامسر به نشانی farid.library.ramsar برگزار گردید و درباره این چالش بزرگ خانواده ها یعنی رفتار درست و صحیح با فرزندان  بحث و تبادل نظر گردید.